بخشی از فعالیتهای علمی پژوهشی درمانی پروفسور فرامرز معماری را در ویدیوهای زیر مشاهده نمایید.

نگران سرگیجه ات نباش
معجزه در شنوایی گوش